تماس بگیرم

قیمت لوله کاروگیت 1000 متری 2600000 تومان 1401/02/20

قیمت لوله کاروگیت 1000 قیمت لوله کاروگیت 1000 به تاریخ 1401/02/20   لوله کاروگیت 1000 جهت شبکه‌های فاضلاب اصلی و دیواره چاه‌ها , پل سازی و برای راههای اصلی فاضلاب…ادامه مطلبقیمت لوله کاروگیت 1000 متری 2600000 تومان 1401/02/20

قیمت لوله کاروگیت 900

قیمت لوله کاروگیت 900 قیمت لوله کاروگیت 900 لوله کاروگیت 900 برای شبکه‌های فاضلاب اصلی و دیواره چاه‌ها و منهول‌های دوجداره و انتقال آب بصورت ثقلی لوله کاروگیت سایز 900…ادامه مطلبقیمت لوله کاروگیت 900

قیمت لوله کاروگیت 800 متری 1700000 تومان 1401/02/20

قیمت لوله کاروگیت 800 قیمت لوله کاروگیت 800 بتاریخ 1401/02/20 لوله کاروگیت 800 قابل استفاده در شبکه اصلی فاضلاب و منهول‌ها و لوله‌های زهکشی و انتقال آب رودخانه‌ها بصورت ثقلی…ادامه مطلبقیمت لوله کاروگیت 800 متری 1700000 تومان 1401/02/20

قیمت لوله کاروگیت 600 متری 927500 تومان 1401/02/20

قیمت لوله کاروگیت 600 قیمت لوله کاروگیت 600 بتاریخ 1401/02/20 لوله کاروگیت 600 برای شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و آبهای سطحی و منهول مخزن‌ها و سپتیک تانک‌های پلی اتیلنی و چربیگیر…ادامه مطلبقیمت لوله کاروگیت 600 متری 927500 تومان 1401/02/20

قیمت لوله کاروگیت 500 متری 662500 تومان بتاریخ 1401/02/20

قیمت لوله کاروگیت 500 قیمت لوله کاروگیت 500 بتاریخ 1401/02/20 لوله کاروگیت 500 استفاده در فاضلاب‌های شهری، جمع‌آوری آبهای سطحی و دریچه‌های دسترسی که ارتفاع و شبکه‌های زهکشی قیمت لوله…ادامه مطلبقیمت لوله کاروگیت 500 متری 662500 تومان بتاریخ 1401/02/20

قیمت لوله کاروگیت 400 متری 397500 تومان بتاریخ 1401/02/20

قیمت لوله کاروگیت 400 قیمت لوله کاروگیت 400 بتاریخ  1401/02/20 لوله کاروگیت 400 برای فاضلاب‌های شهری و روستایی و هندهول‌ها و شبکه زهکشی قیمت لوله کاروگیت سایز 400*** 16 نیوتن…ادامه مطلبقیمت لوله کاروگیت 400 متری 397500 تومان بتاریخ 1401/02/20

قیمت لوله کاروگیت 160 متری 95400 تومن بتاریخ 1401/02/20

قیمت لوله کاروگیت 160 قیمت لوله کاروگیت 160 به تاریخ 1401/02/20 لوله کاروگیت 160 در فاضلاب‌های مجتمع‌ها و فاضلاب شهری ، لوله زهکشی و زیر کانیوهای شهری لوله کاروگیت 160…ادامه مطلبقیمت لوله کاروگیت 160 متری 95400 تومن بتاریخ 1401/02/20

قیمت لوله کاروگیت 200 متری 106000 تومن بتاریخ 1401/02/20

قیمت لوله کاروگیت 200 قیمت لوله کاروگیت 200 بتاریخ 1401/02/20 لوله کاروگیت 200 پرمصرف‌ترین سایز لوله کاروگیت جهت فاضلاب‌رو زهکشی و غلاف دور لوله و کابل و قطعات یک متری…ادامه مطلبقیمت لوله کاروگیت 200 متری 106000 تومن بتاریخ 1401/02/20

قیمت لوله کاروگیت 315 متری 265000 تومن بتاریخ 1401/02/20

قیمت لوله کاروگیت 315 قیمت لوله کاروگیت 315 بتاریخ 1401/02/20 لوله کاروگیت 315 استفاده در شبکه‌های فاضلاب شهری و فاضلاب مجتمع‌ها و بیمارستانها و لوله زهکشی قیمت لوله کاروگیت سایز315***…ادامه مطلبقیمت لوله کاروگیت 315 متری 265000 تومن بتاریخ 1401/02/20

قیمت لوله کاروگیت 250 متری 159000 تومن بتاریخ 1401/02/20

قیمت لوله کاروگیت 250 قیمت لوله کاروگیت 250 بتاریخ 1401/02/20 لوله کاروگیت 250 بعد از سایز 200 جز پرمصرف‌ها در شبکه فاضلاب و زهکشی قیمت لوله کاروگیت سایز 250*** 16…ادامه مطلبقیمت لوله کاروگیت 250 متری 159000 تومن بتاریخ 1401/02/20

تماس با ما